คำสอนพ่อ"การเกษตรมีความสำคัญแก่ชาติบ้านเมือง เพื่อให้การเกษตรของเรามีความเจริญก้าวหน้าไปด้วยความรวดเร็ว ขอให้ทุกคนพยายามนำความรู้ที่ได้เรียนมา ไปถ่ายถอดแก่เกษตรกร และชี้แจงให้ทราบถึงคุณค่าของวิชาการเกษตรแบบใหม่ ซึ่งได้ค้นคว้าทดลองเป็นผลดีโดยแน่นอนแล้ว และแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อได้รับผลแห่งการผลิตเพิ่มพูนขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ" พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #คำพ่อสอน#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ร่วมไว้อาลัยพ่อหลวง

ผลตอบรับของเจ้าของสวนทุเรียนลุงโม่ง เจ้าของสวนทุเรียน พื้นที่ 53 ไร่ ต. ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ผู้ใช้สารปรับสภาพดิน ของบริษัทดวงตะวันเพชร มากกว่า 4 ปี และได้ผลผลิตที่ดีเพิ่มขึ้นทุกๆปี

ในปีที่ผ่านมาทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น แต่กว่าทุเรียนจะออกดอก และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนั้นเกษตรกรอย่างลุงโม่งต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งในเรื่องการจัดการน้ำ เรื่องโรค ตลอดจนเรื่องแมลงศัตรูพืช ปุ๋ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เพราะเป็นแหล่งธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อพืชในการเจริญเติบโตทางลำต้น ใบ ตลอดจนการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ                                                                                                                               เมื่อ 4 ปีที่แล้วทีมงานบริษัทดวงตะวันเพชรได้เข้าไปส่งเสริมให้ทดลองใช้สารปรับสภาพดินสูตรต่างๆ เพื่อดูแลทุเรียน ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต เช่นในระยะการบำรุงต้น-ใบ หลังการเก็บผลผลิต ช่วยฟื้นต้น ช่วยให้ระบบรากและลำต้นแข็งแรง เป็นสูตรที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อพืช รวมไปถึงสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน และหลังจากที่ต้นทุเรียนสมบูรณ์พร้อมที่จะออกผลผลิตที่มีคุณภาพใช้สารปรับสภาพดินสูตรบำรุงผลให้ผลทุเรียน ออกดอก กระตุ้นการสะสมอาหาร บำรุงผล  รวมไปถึงเพิ่มความหวาน ให้ได้คุณภาพตามตามที่ตลาดต้องการ

ตอนนี้ลุงโม่งบอกว่าหลังจากที่ลุงใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรมา 4 ปีกว่า ลุงพอใจเป็นอย่างมาก ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดและได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และกล้าแนะนำให้ทุกคนมาใช้ "ปุ๋ยดวงตะวันเพชร" ได้อย่างมั่นใจ

การตรวจดินสำคัญอย่างไร
การตรวจดินสำคัญอย่างไร 

ดิน!!!นอกจากจะเป็นที่ยึดเกาะและเป็นแหล่งอาหารของรากพืชแล้ว ยังถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ดินและสิ่งมีชีวิตต่างๆอีกมากมาย เมื่อเราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและปัญหาของดินในแปลงปลูก ก็จะมีผลต่อการจัดการเรื่องปุ๋ย และความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

ดูอย่างไรว่าดินอุดมสมบูรณ์
สี : ถ้าดินเป็นสีดำคล้ำส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง โดยเฉพาะถ้าเป็นดินเหนียวที่เป็นก้อนๆสามารถดูได้จากจุดสีน้ำตาล ยิ่งแสดงถึงอินทรีย์วัตถุในดิน ถ้าดินที่มีสีน้ำตาลขาวหรือสีจาง มักสรุปได้คร่าวๆว่าเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดิน : ดินร่วนมักดีกว่าดินทรายเสมอ เช่นความสามารถในการอุ้มน้ำและธาตุอาหาร ความหน่าแน่นของดิน จะมีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโต ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ควรปรับให้มีความเป็นกลางที่ 6.5-7 นอกจากจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วยังมีผลต่อการละลายของธาตุอาหารชนิดต่างๆในดินอีกด้วย 

แล้วจะส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ที่ไหน
ปกติเมื่อมีการเก็บดินเพื่อตรวจเราต้องนำไปตรวจที่ศูนย์รับตรวจดิน หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น โดยใช้การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี ซึ่งจะต้องใช้เวลารอผลตรวจไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ แต่ ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนามาเป็นชุดตรวจดินที่ง่ายและรวดเร็ว (Soil Test Kit) และสามารถตรวจเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องมือดิจิตอลและแบบชุดทดสอบด้วยสารเคมี ใช้งานง่าย สะดวกต่อการพกพา อ่านค่ารวดเร็วและมีความแม่นยำสูง คุณภาพนำเข้าจาก USA ในราคาที่เอื้อมถึงแน่นอนค่ะ หลังจากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอุปกรณ์เหล่านั้นซื้อได้ที่ไหนล่ะ!!!!!!!  ซึ้งได้ที่เพจ #DTWPGROUP หรือ #ปุ๋ยดวงตะวันเพชร นี้แหละค่ะ ทั้งถูกทั้งดีแล้วสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ