คำสอนพ่อ"การเกษตรมีความสำคัญแก่ชาติบ้านเมือง เพื่อให้การเกษตรของเรามีความเจริญก้าวหน้าไปด้วยความรวดเร็ว ขอให้ทุกคนพยายามนำความรู้ที่ได้เรียนมา ไปถ่ายถอดแก่เกษตรกร และชี้แจงให้ทราบถึงคุณค่าของวิชาการเกษตรแบบใหม่ ซึ่งได้ค้นคว้าทดลองเป็นผลดีโดยแน่นอนแล้ว และแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อได้รับผลแห่งการผลิตเพิ่มพูนขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ" พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #คำพ่อสอน#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ร่วมไว้อาลัยพ่อหลวง

ผลตอบรับของเจ้าของสวนทุเรียนลุงโม่ง เจ้าของสวนทุเรียน พื้นที่ 53 ไร่ ต. ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ผู้ใช้สารปรับสภาพดิน ของบริษัทดวงตะวันเพชร มากกว่า 4 ปี และได้ผลผลิตที่ดีเพิ่มขึ้นทุกๆปี

ในปีที่ผ่านมาทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น แต่กว่าทุเรียนจะออกดอก และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนั้นเกษตรกรอย่างลุงโม่งต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งในเรื่องการจัดการน้ำ เรื่องโรค ตลอดจนเรื่องแมลงศัตรูพืช ปุ๋ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เพราะเป็นแหล่งธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อพืชในการเจริญเติบโตทางลำต้น ใบ ตลอดจนการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ                                                                                                                               เมื่อ 4 ปีที่แล้วทีมงานบริษัทดวงตะวันเพชรได้เข้าไปส่งเสริมให้ทดลองใช้สารปรับสภาพดินสูตรต่างๆ เพื่อดูแลทุเรียน ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต เช่นในระยะการบำรุงต้น-ใบ หลังการเก็บผลผลิต ช่วยฟื้นต้น ช่วยให้ระบบรากและลำต้นแข็งแรง เป็นสูตรที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อพืช รวมไปถึงสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน และหลังจากที่ต้นทุเรียนสมบูรณ์พร้อมที่จะออกผลผลิตที่มีคุณภาพใช้สารปรับสภาพดินสูตรบำรุงผลให้ผลทุเรียน ออกดอก กระตุ้นการสะสมอาหาร บำรุงผล  รวมไปถึงเพิ่มความหวาน ให้ได้คุณภาพตามตามที่ตลาดต้องการ

ตอนนี้ลุงโม่งบอกว่าหลังจากที่ลุงใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรมา 4 ปีกว่า ลุงพอใจเป็นอย่างมาก ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดและได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และกล้าแนะนำให้ทุกคนมาใช้ "ปุ๋ยดวงตะวันเพชร" ได้อย่างมั่นใจ

การตรวจดินสำคัญอย่างไร
การตรวจดินสำคัญอย่างไร 

ดิน!!!นอกจากจะเป็นที่ยึดเกาะและเป็นแหล่งอาหารของรากพืชแล้ว ยังถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ดินและสิ่งมีชีวิตต่างๆอีกมากมาย เมื่อเราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและปัญหาของดินในแปลงปลูก ก็จะมีผลต่อการจัดการเรื่องปุ๋ย และความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

ดูอย่างไรว่าดินอุดมสมบูรณ์
สี : ถ้าดินเป็นสีดำคล้ำส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง โดยเฉพาะถ้าเป็นดินเหนียวที่เป็นก้อนๆสามารถดูได้จากจุดสีน้ำตาล ยิ่งแสดงถึงอินทรีย์วัตถุในดิน ถ้าดินที่มีสีน้ำตาลขาวหรือสีจาง มักสรุปได้คร่าวๆว่าเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดิน : ดินร่วนมักดีกว่าดินทรายเสมอ เช่นความสามารถในการอุ้มน้ำและธาตุอาหาร ความหน่าแน่นของดิน จะมีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโต ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ควรปรับให้มีความเป็นกลางที่ 6.5-7 นอกจากจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วยังมีผลต่อการละลายของธาตุอาหารชนิดต่างๆในดินอีกด้วย 

แล้วจะส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ที่ไหน
ปกติเมื่อมีการเก็บดินเพื่อตรวจเราต้องนำไปตรวจที่ศูนย์รับตรวจดิน หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น โดยใช้การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี ซึ่งจะต้องใช้เวลารอผลตรวจไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ แต่ ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนามาเป็นชุดตรวจดินที่ง่ายและรวดเร็ว (Soil Test Kit) และสามารถตรวจเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องมือดิจิตอลและแบบชุดทดสอบด้วยสารเคมี ใช้งานง่าย สะดวกต่อการพกพา อ่านค่ารวดเร็วและมีความแม่นยำสูง คุณภาพนำเข้าจาก USA ในราคาที่เอื้อมถึงแน่นอนค่ะ หลังจากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอุปกรณ์เหล่านั้นซื้อได้ที่ไหนล่ะ!!!!!!!  ซึ้งได้ที่เพจ #DTWPGROUP หรือ #ปุ๋ยดวงตะวันเพชร นี้แหละค่ะ ทั้งถูกทั้งดีแล้วสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ

ผลตอบรับเกษตรกรดวงตะวันเพชร #สวนแก้วมังกรผลตอบรับเกษตรกรดวงตะวันเพชร

หลังจากที่ได้รับคำแนะนำจาก ทีมงานส่งเสริมฯ ของบริษัทดวงตะวันเพชร “ คุณสมเดช มาคำ หรือลุงเดช เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผู้ปลูกแก้วมังกร พันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดง “
ก็ทดลองใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรทั้งปุ๋ยเคมีและสารปรับสภาพดิน ปรากฏว่าได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็น ลำต้นเขียวเข้มอวบใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราเหมือนแต่ก่อน , ผลมีน้ำหนักมากขึ้น , ผิวสวยสีเข้มไม่มีแมลงเจาะ
ปกติใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปสูตรเสมอ (15-15-15) ในช่วงบำรุงต้น และสูตร 13-13-21 ในระยะก่อนติดดอก จะเก็บเกี่ยวได้ 5-6 รอบต่อปี
หลังจากที่ทีมงานส่งเสริมฯ แนะนำให้ใช้สารปรับสภาพดินสูตรบำรุงต้น/ใบ-นาข้าว ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ในระยะบำรุงต้น-ดอก และระยะผลให้ใช้สารปรับสภาพดินสูตรบำรุงผล-ปาล์มน้ำมันร่วมกับปุ๋ยเคมี 13-7-35
(เนื่องจากสารปรับสภาพดินตราดวงตะวันเพชรทั้งสองสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของพืช) สารปรับสภาพดินจะช่วยในเรื่องของการดูดซับธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ทำให้พืชนำธาตุเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างดี ช่วยเปลี่ยนธาตุอาหารที่ตกค้างในดินออกมาให้พืชใช้ได้ หลังจากทำแปลงสาธิตในระยะเวลา 1 รอบการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
คุณลุงเดชได้กล่าวทิ้งท้ายว่า พึงพอใจกับผลผลิตที่ได้จากปุ๋ยดวงตะวันเพชรเป็นอย่างมาก
ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย และมีกำไรที่มากขึ้น จากเคยขายได้ 4 ลูกต่อกิโลกรัม หลังใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรเปลี่ยนเป็น 2-3 ลูกต่อกิโลกรัมอย่างไม่น่าเชื่อ บอกเลยทุกวันนี้ลุงลุงกำลังแฮปปี้กับปุ๋ยดวงตะวันเพชรสุดๆ

ธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช 16 ชนิดสารอาหารสำหรับพืช หมายถึง สารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของพืช ซึ่งสามารถถูกจัดได้จากเกณฑ์คือ 
(1) ถ้าเกิดพืชขาดสารอาหารนี้แล้ว ทำให้พืชไม่สามารถวงจรชีวิตได้ตามปกติ หรือ (2) สารนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชหรือส่วนประกอบของสารตัวกลางในกระบวนการสร้างและสลาย (metabolite)[1]
สารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช สามารถแบ่งตามปริมาณที่ปรากฏในเนื้อเยื่อพืช ได้เป็น
มหาสารอาหารหลัก (primary macronutrients) 
ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และ โปแตสเซียม (K)

มหาสารอาหารรอง (secondary macronutrients) 
ได้แก่ แคลเซียม (Ca), กำมะถัน (S), แมกนีเซียม (Mg), และ ซิลิคอน (Si)
จุลสารอาหาร (micronutrients) ได้แก่ โบรอน (B), คลอรีน (Cl), แมงกานีส (Mn), เหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn), ทองแดง (Cu), โมลิบดีนัม (Mo), นิเกิล (Ni), เซเลเนียม (Se), และ โซเดียม (Na)

มหาสารอาหาร (macronutrients) คือสารอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก หรือว่าเป็นสารที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชในปริมาณมาก (0.2% ถึง 4% โดยน้ำหนักแห้ง) จุลสารอาหาร คือสารที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชในปริมาณไม่มาก และวัดเป็นหน่วย ppm โดยมีปริมาณอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5 ถึง 200 ppm หรือ น้อยกว่า 0.02% โดยน้ำหนักแห้ง [2]
พืชสามารถรับสารอาหารทางดินได้โดยการแลกเปลี่ยนประจุ โดยที่รากฝอยจะปล่อยประจุไฮโดรเจน (H+) ลงไปในดิน และประจุไฮโดรเจนนี้จะไปแทนที่ไอออนประจุบวกที่อยู่ในดิน (ซึ่งเป็นประจุลบ) จึงทำให้สารอาหารที่อยู่ในรูปประจุบวกสามารถถูกรากดูดซึมเข้าไปได้
เรื่องของสารอาหารพืชเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก ส่วนหนึ่งเนื่องมากจาก ความหลากหลายของชนิดและพันธุ์พืช อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากปริมาณสารอาหารที่พืชต้องการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กล่าวคือ พืชต้องการสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอและไม่มากเกินไป ถ้าเมื่อพืชได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ จะเกิดอาการขาดสารอาหาร แต่ถ้าได้รับมากเกินไปสารอาหารนั้นก็จะเป็นพิษต่อพืชได้ นอกจากนั้นการขาดสารอาหารบางตัว อาจแสดงผลเหมือนกับการเป็นพิษของการได้รับสารอาหารอีกตัวมากเกินไป การที่พืชได้รับสารอาหารบางตัวมากไปก็ส่งผลทำให้พืชขาดธาตุอาหารตัวอื่นได้ และการได้รับธาตุอาหารบางตัวน้อยไปก็อาจส่งผลต่อการดูดซึมของสารอาหารตัวอื่นได้เช่นกรณีของการที่พืชขาด SO2-3 ทำให้การดูดซึม NO-3 ทำได้ไม่ดี หรือ การที่ NH+4 มีอิทธิพลกับการดูดซึมของ K+[3]
สารอาหารแต่ละชนิดของพืช พืชต้องการในปริมาณที่พอเหมาะหากน้อยไปจะแสดงอาการขาดสารอาหาร หรือ หากได้รับมากเกินไปก็จะเป็นพิษกับพืชได้
Cr : วิกิพีเดีย
----------------------------------------
สอบถามเทคนิคทางวิชาการเพื่อเติม
อินบ็อกเลย : https://www.facebook.com/messages/duangtawanpetch/
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
#dtwpgroup.blogspot.com
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : http://www.raktawan.com/
#ดวงตะวันเพชร #ปุ๋ยดวงตะวันเพชร
#ปุ๋ยเคมี #สารปรับสภาพดิน #ปุ๋ยอินทรีย์
#ชีวภาพ #ออร์แกนิก #ปุ๋ยปาล์ม #ปุ๋ยยางพารา
#ปุ๋ยบำรุงผล #ปุ๋ยบำรุงต้นใบ #ปุ๋ยสูตรรวม
#ปุ๋ยสูตรเสมอ #ปุ๋ยระเบิดราก
#ธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืช #ธาตุอาหารสำหรับพืช

ป้องกันโรคพืชให้ปลอดภัย ด้วยไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคพืชให้ปลอดภัย ด้วยไตรโคเดอร์ม่า


     ไตรโคเดอร์ม่า Trichoderma sp.เชื้อราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่า (Trichoderma sp.) เป็นเชื้อราชั้นสูงทีมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้หลายชนิด เนื่องจากมีกลไกการเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราสาเหตุโรคพืช มีความสามารถในการแข่งขันกับเชื้อสาเหตุโรค เป็นปรสิตรกับเชื้อสาเหตุโรคสามารถสร้างเส้นใยพันรัดเส้นใยของเชื้อราโรค ทำลายโครงสร้างเชื้อสาเหตุโรคด้วยสารปฏิชีวนะ ยับยั้งและป้องกันโรคทั้งโรคทางดินและโรคทางใบ เช่น โรคใบจุด ใบไหม้ รากเน่าโคนเน่า โรคใบติด โรคแอนแทรคโนส และโรคสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากเป็นศัตรูกับเชื้อสาเหตุโรคแล้วยังส่งเสริมการเจริญเติบโตให้พืช กระตุ้นการงอกของเมล็ด และกระตุ้นความต้านทานต่อโรคและแมลงให้พืชได้อีกด้วยประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชลดกิจกรรมของเชื้อสาเหตุโรคพืชเพิ่มความต้านทานโรคให้พืชเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกให้เมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้พืชเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เร็วขึ้น  #ไตรโครเตอร์ม่า #ไตรโครเดอร์ม่าคืออะไร

กากกาแฟกำจัดเพลี้ย#กากกาแฟกำจัดเพลี้ย

กากกาแฟ ที่เหลือจากที่เราชงดื่มกันนั้น อย่าเพิ่งทิ้ง!!!! นอกจากที่จะมาทำสครับขัดผิวแล้ว เรายังสามารถนำมาใช้ขับไล่แมลงศัตรูพืช พวกมด ตัวอ่อนแมลง หอยทาก เพลี้ยต่างๆได้ เพราะในกากกาแฟจะมีคาเฟอีน ซึ่งมีฤทธิ์และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กับแมลงเหล่านั้น การโรยกากกาแฟที่เหลือเมื่อต้มกาแฟสดแล้ว จะช่วยปรับสภาพดินให้เป็นกรด สำหรับปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ที่ชอบดินที่เป็นกรดอ่อนๆช่วยไล่มดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเพลี้ยและราดำที่ตามกินน้ำหวานที่บรรดามดทิ้งไว้ตามทาง กำจัดตัวอ่อนของแมลงต่างๆ และหอยทาก เพิ่มไนโตรเจนให้ดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน อีกสูตรสำหรับคนที่ทานกาแฟแบบผงชงพร้อมดื่ม ก็สามารถใช้กาแฟผง 1 ช้อนโต๊ะ ละลายกับน้ำสะอาด 10 ลิตร แล้วนำมาพ่นใบด้านบนใบและใต้ใบทุกสัปดาห์จะช่วยป้องกันเพลี้ย หรือพ่นวันละ 2 ครั้งในช่วงที่พบการระบาด เพื่อนๆสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยใส่น้ำยาล้างจาน 1-2 ช้อนโต๊ะ เข้าไปด้วยจะทำให้สารละลายแพร่กระจายและติดผิวใบดีขึ้น

#กากกาแฟกำจัดเพลี้ย #ประโยชน์ของกากกาแฟ
#กากกาแฟ #กำจัดเพลี้ย

ไคโตซานมีประโยชน์อย่างไร??


ไคโตซานมีประโยชน์อย่างไร??

ไคติน (chitin) เป็นโพลีเมอร์ธรรมชาติ มีลักษณะโครงสร้างคล้ายเซลลูโลส เป็นโมโลกุลสายยาว ไม่มีประจุและไม่ละลายน้ำ พบมากในสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกหรือผนังแข็งหุ้มลำตัว เช่น กุ้ง ปู หอย แมลง รวมถึงผนังเซลล์ของเชื้อรา ยีสต์ และสาหร่าย สารนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างป้องกันและเสริมความแข็งแรงให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
ไคโตซาน (chitosan) จัดเป็นอนุพันธุ์ของไคติน เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ประกอบด้วยหมู่อะมิโนและหมู่ไฮดรอกซิล มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถขึ้นรูปเป็นเจล เม็ด หรือเส้นใยได้
ประโยชน์ของไคตินและไคโตซาน

ทางด้านการเกษตร

เคลือบผลผลิตให้คงความสดเพิ่มระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น ทนต่อการขนส่ง
เคลือบเมล็ดพันธุ์สร้างภูมิคุ้มกัน และกระตุ้นการงอกของเมล็ด
กระตุ้นให้พืชสร้างระบบภูมิคุ้มกันและเร่งการเจริญเติบโตของพืช
ส่งเสริมและกระตุ้นการแตกตัวของเซลล์ราก พืชจะดูดซึมและสะสมอาหารได้ดี
สร้างภูมิคุ้มกันให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

ทางด้านการแพทย์

เป็นส่วนประกอบของแคปซูล และยาเม็ด
ป้องกันฟันผุ สามารถยับยั้งการจับและการก่อตัวของแบคทีเรียบนผิวฟัน
ยับยั้งการแข็งตัวของเลือด นำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการฟอกเลือด
รักษาแผลและป้องกันการติดเชื้อของแผล

ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง

ใช้เป็นอาหารเสริมให้พลังงานและช่วยลดปริมาณคอเลสเตอร์รอลชนิด LDL รวมถึงไขมันพวกไตรกลีเซอร์ไรด์ป้องกันการปนเปือนของจุลินทรีย์ในอาหารเป็นสารเติมแต่งในน้ำผลไม้ ควบคุมความเป็นกรดของน้ำผลไม้ได้ดีเป็นส่วนผสมของแป้ง สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผสม ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิว ฯ ช่วยป้องกันการเสียความชุ่มชื้นของผิวได้
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นสารกรองหรือสารดูดซับมลพิษในระบบบำบัดน้ำเสีย จำพวกไขมัน

#ไคโตซานคืออะไร #ไคโตซาน

สวนแก้วมังกรลุงเดช จ.เชียงรายสวนแก้วมังกรลุงเดช จ.เชียงราย

วันนี้พามาเก็บแก้วมังกรสวนลุงเดชจ้า
เดือนที่แล้วลูกยังเล็กอยู่เลย ผ่านไปเดือนเดียว
เก็บได้แล้ว !!!! แถมลูกยังใหญ่เบ้อเร่ออีก 
 #ผลสวยและใหญ่ ขนาดนี้ราคาดีแน่นอนมีสตะวันกล้าเอาหัวเป็นประกัน ^.^ 
ก็อย่างว่าแหละคะ #ปุ๋ยดวงตะวันเพชร ใช้กับอะไรก็สวย สมบูรณ์ 
ไม่เชื่อลองไปซื้อใช้ดูนะคะ ^_________^


ปุ๋ยสูตรบำรุงผล #ดวงตะวันเพชร
- เหมาะสำหรับผลไม้ทุกชนิดและปาล์มน้ำมัน
- กระตุ้นการแตกดอก ออกผล
- ลดการร่วงของดอก ขั้วเหนียว ผลดก
- ช่วยกระตุ้นการสะสมอาหารในผลไม้ มีผลใหญ่ คุณภาพสูง
- เพิ่มความหวานและรสชาติของผลไม้
- เพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ฯลฯ
---------------------------------------
สารปรับสภาพสูตร บำรุงต้น-ใบ เหมาะสำหรับนาข้าว พืชไร่
และอื่นๆเช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดฯลฯ
-เร่งการเจริญเติบโตของลำต้น กิ่งก้านและใบ
-เพิ่มการแตกกิ่ง แตกยอด ใบเขียวเข้ม
-ข้าวตั้งตัวเร็ว ลำต้นแข็งแรง ไม่ล้ม
-เร่งรวง เมล็ดเต็ม เพิ่มน้ำหนัก
--------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
091-5769281,02-7498597
หรือ Line ID : @dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : http://www.raktawan.com/
#ปุ๋ยดวงตะวันเพชร #ปุ๋ยบำรุงต้นใบ 
#ปุ๋ยบำรุงผล #ปุ๋ยอินทรีย์ #ปุ๋ยเคมี #ปุ๋ย
#สวนแก้วมังกร #แก้วมังกร #การให้ปุ๋ยแก้วมังกร #การปลูกแก้วมังกร #การดูแลแก้วมังกร

GMO ข้อดีและข้อเสีย


ข้อดีและข้อเสียของ GMO

GMOs หรือ Genetically Modified Organisms คือ สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) โดยการนำยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มาใส่เข้าไปในยีนของอีกสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งให้มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น ตัดยีนของแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) ที่มีความสามารถในการสร้างโปรตีนที่เป็นพิษต่อหนอน มาใส่ในฝ้ายให้ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้ายที่เรียกกันว่าฝ้ายบีที การตัดต่อพันธุกรรมให้มะละกอต้านทานต่อโรคใบจุดวงแหวน ซึ่งเกิดจากไวรัส Papara Ring Spot Virus (PRSV) 
ที่นับว่าเป็นโรคสำคัญในมะละกอ เป็นต้น

ประโยชน์หรือข้อดีของ GMOs

ทำให้พืชต้านทานต่อศัตรูพืช
ทำให้พืชมีผลผลิตมากขึ้น
ทำให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ทำให้ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ทำให้ผลผลิตเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน ทนต่อการขนส่ง


ผลเสียหรือข้อเสียของ GMOs

ปัญหาสารตกค้างหรือสิ่งเจือปนที่ทำให้เกิดอันตรายจากสารอาหารที่ได้จาก GMOs
ปัญหาความเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในการผลิตสารบางอย่างหรือโปรตีนที่ได้จากสิ่งมีชีวิต GMOs
ปัญหาการดื้อยาของสิ่งมีชีวิต GMOs ต่อสารปฏิชีวนะ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ทำให้ขาดสมดุลทางระบบนิเวศ
การผูกขาดทางสินค้า GMOs ของบริษัทเอกชนที่จดสิทธิบัตร

เทคนิคการตรวจสอบมะลอกอ GMO !!!!!

ผศ.ดร. วิชัย โฆสิตรัตน์ อาจารย์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำวิธีการตรวจสอบต้นมะละกอด้วยเทคนิคง่ายๆด้วยยาปฏิชีวนะ อย่างกาน่ามันซิน (Kanamysin) จำนวน 1 กรัมผสมน้ำ 1 ลิตร ให้ได้ความเข้มข้น 1,000 ppm (หนึ่งพันส่วนในหนึ่งล้านส่วน) เติมสารจับใบ แล้วพ่นน้ำยาที่เตรียมไว้บนใบอ่อนมะละกอ ปล่อยทิ้งไว้ 7 วัน ค่อยกลับมาดูใหม่ ถ้าใบอ่อนแสดงอาการไหม้แสดงว่าต้นนั้นไม่ใช่มะละกอ GMO แต่ถ้าไม่แสดงอาการไหม้แสดงว่าต้นนั้นเป็นมะลอกอ GMO อย่างแน่นอน เพราะต้นที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมา (GMO) 
จะต้านทานต่อสารกาน่ามัยซิน

อ่านคอลัมเพิ่มเติมได้ที่ >>> http://www.raktawan.com/

เทคนิคการใส่ปุ๋ยกระหล่ำเทคนิคการใส่ปุ๋ยกระหล่ำ


เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ #ปุ๋ยดวงตะวันเพชร
ในการปลูกพืชตระกูลกระหล่ำในแต่ละระยะ
ก่อนอื่นเราจะต้องทำการรองพื้นนก่อนปุ๋ยโดยการใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 และ ระเบิดราก อัตรส่วน 1 : 1 อัตราการใช้คือ 50 กก./ไร่ ในระยะต่อไปคือการปลูกกล้า ควรใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ในอัตรา 30 - 50 กก./ไร่ และในระยะที่กำลังเจริญเติบเติบควรใส่ 16-8-8 และ บำรุงต้นใบ ในอัตราส่วน 1: 1 อัตราการใช้คือ 50 กก./ไร่ ระยะสุดท้ายคือระยะต่อหัวควรใส่ 46-0-0 และ บำรุงต้นใบ ในอัตราส่วน 1 : 1อัตราการใช้ 50 กก./ไร่ แค่เพียงเท่านี้รับประกันได้เลยว่าผลผลิตของท่านต้องออกมาสมบูรณ์ สวย และขายได้ราคาดีแน่นอนค่ะ

--------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร
โทร. 091-5769281,02-7498597
Line ID : @dtwp
สอบถามทันทีกด >>> http://line.me/ti/p/%40dtwp
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : http://www.raktawan.com/
#ดวงตะวันเพชร #ปุ๋ยดวงตะวันเพชร
#ปุ๋ยเคมี #สารปรับสภาพดิน #ปุ๋ยอินทรีย์
#ชีวภาพ #ออร์แกนิก #ปุ๋ยปาล์ม #ปุ๋ยยางพารา
#ปุ๋ยบำรุงผล #ปุ๋ยบำรุงต้นใบ #ปุ๋ยสูตรรวม
#ปุ๋ยสูตรเสมอ #ปุ๋ยระเบิดราก
#ปุ๋ยกระหล่ำ #การปลูกกระหล่ำ #กระหล่ำ

ปูนขาวปรับปรุงดิน

ปูนขาวปรับปรุงดินมีลักษณะเป็นก้อนหรือเป็นผงสีขาว มีความเป็นด่าง ได้จากกระบวนการเผาหินปูนเพื่อกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออก จนเหลือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ปูนขาวบางประเภทจะมีแมกนีเซียยมคลอไรด์  (MgO) เป็นส่วนประกบด้วย แต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า CaO

ประโยชน์

ปรับความเป็นกรด-ด่างของดินแลกเปลี่ยนประจุของแร่ธาตุและไอออนต่างๆในดิน ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์เชื้อสาเหตุโรค ปรับโครงสร้างดิน ทำให้ดินร่วนซุย บำบัดน้ำเสีย ช่วยลดความเป็นกรดของน้ำ

#การใช้ปูนขาวปรับปรุงดิน#ปูนขาวแก้ดินอะไร#โรยปูนขาวดินเพื่ออะไร#ปูนขาวปรับปรุงดิน#การใส่ปูนขาว#การโรยปูนขาวในดิน #ปุ๋ยเคมี #ปุ๋ยอินทรีย์ #ปุ๋ยดวงตะวันเพชร

อ่านคอลัมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
http://www.raktawan.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539932315&Ntype=7