เกษตร 4.0 คืออะไรเกษตรยุค 4.0 คืออะไร ?

ก่อนที่จะกล่าวถึงยุค 4.0 เรามาทำความรู้จักกับการเกษตรในยุค 1.0 - 3.0
กันก่อนดีกว่าว่ามีวิวัฒนาการอะไรบ้างในยุคที่ผ่านมา
ยุค 1.0 ยุคนี้จะเน้นการเกษตรเป็นหลัก โดยจะมีการผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน
ยุค 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา หรืออุตสาหกรรมที่ทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา ใช้แรงงานและวัตุดิบน้อยเป็นต้น
ยุคที่ 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนัก หรืออุตสาหกรรมที่ทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนัก ใช้แรงงานและวัตุดิบเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ที่สำคัญคือการส่งออก
และก็มาถึงยุคปัจจุบันนั้นก็คือยุค 4.0 ซึ่งใน
ยุค 4.0 จะเน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Value-Based Economy (เศรษฐกิจตามมูลค่า)
ซึ่งในยุค 4.0 ประเทศของเราจะเน้น 4 กลุ่มดังนี้
1 กลุ่มอาหาร , เกษตร , เทคโนโลยีชีวภาพ
2 กลุ่มสาธารณสุข , เทคโนโลยีทางการแพทย์
3 กลุ่มเครื่องมือที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมแทนคน
4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีที่สามารถสั่งและบังคับโดยการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการ

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก
www.drborworn.com
www.thairath.co.th
* คลิปจาก youtube.com
http://www.organicfarmthailand.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น