อาการขาดโบรอนของพืช
โบรอน
โบรอน (Boron) เป็นจุลธาตุที่มีความสำคัญอีกหนึ่งชนิดที่หากพืชได้รับไม่เพียงพอนอกจากจะส่งโดยตรงต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตแล้วยังแสดงอาการขาดธาตุอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพืชไม้ผล ปาล์มน้ำมัน และผักในกลุ่มคื่นช่าย เพราะโบรอนเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายแคลเซียม แป้ง น้ำตาล และโปรตีน ควบคุมการคายน้ำและดูดน้ำในกระบวนการสร้างอาหาร ควบคุมการสุกแก่ของผล บำรุงช่อดอกให้สมบูรณ์ 

อาการขาดธาตุโบรอน จะเริ่มแสดงอาการจากปลาดยอด หรือในส่วนปลายสุดของส่วนที่กำลังเจริญเติบโต
อาการที่ยอดอ่อนและใบอ่อน : ยอดและตายอดบิดงอ ใบอ่อนโปร่งและใส่ผิดปกติ เส้นกลางใบหนากร้าน และตกกระ
อาการที่ผล : ผลเล็กมีเปลือกหนาและแข็งผิดปกติ
อาการที่ลำต้น : ไส้ในจะกลวงเนื่องจากเกิดการผิดปกติของการสะสมอาหาร
อาการที่ส่วนอื่นๆ : อาจเกิดจุดสีน้ำตาลถึงดำ บริเวณส่วนต่างๆของพืช
วิธีการป้องกันและแก้ไขอาการขาดโบรอน : พ่นอาหารเสริมทางใบที่มีส่วนประกอบของโบรอน และควรปรับปรุงดินไม่ให้เป็นกรด หรือด่างมากเกินก็จะสามารถลดการตรึงโบรอนในดินได้
By ดวงตะวันเพชร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น