อาการขาดแคมเซียมของพืช
อาการขาดแคลเซียม (Ca) ของพืช

แคลเซียมเป็นธาตุที่พืชต้องการใช้ในปริมาณที่มาก เนื่องจากพืชต้องการใช้ธาตุแคลเซียมในกกระบวนการทางสรีระวิทยาของพืช มีผลต่อการเจริญเติบโตของราก การสะสมอาหาร การสังเคราะห์แป้งและน้ำตาลของผล กระบวนการสร้างเมล็ดพันธุ์ ยังเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืช
พืชที่ขาดธาตุแคลเซียมจะแสดงอาการได้ทั้งที่ใบ ลำต้น ราก และผล โดยใบอ่อนหรือยอดอ่อนของพืชจะม้วนงอ ขอบใบหยิก ใบและยอดจะมีสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน หากแสดงอาการที่ลำต้นทำให้ลำต้นอ่อน ล้มง่าย ส่วนอาการในรากนั้นจะแสดงอาการทำให้รากสั้น ส่งผลให้พืชแร่ธาตุมาใช้ได้น้อย หากแสดงอาการขาดที่ผลทำให้ผลเป็นโรคไส้ดำในขึ้นฉ่าย และเป็นโรคก้นเน่าในมะเขือเทศ ส่งผลต่อการสูญเสียผลผลิต
แนวทางแก้ไขอาการขาดธาตุแคลเซียมในพืชสามารถใส่แร่ธาตุที่มีองค์ประกอบแคลเซียม เช่น โดโลไมท์ ยิบซั่ม แคลเซียมคาร์บอเนต หรือปุ๋ยเคมีที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมเพื่อเพิ่มธาตุแคลเซียมให้กับดิน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปุ๋ยน้ำ ทางใบที่ส่วนประกอบของแคลเซียมพ่นใบพืช เพื่อให้พืชได้รับแร่ธาตุทันที และลดอาการขาดธาตุได้รวดเร็
#สารปรับสภาพดิน #ปุ๋ยทางใบ #ไฮสปีดแม็กซ์ #ปุ๋ยดวงตะวันเพชร #ดวงตะวันเพชร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น